M07 ISTARSKI PLANINARSKI PUT etapa 7 od 8

Istarski planinarski put (IPP) je linijska obilaznica, koja povezuje najljepše planine i krajolike u Istri. Ukupna duljina je oko 153 km i može se proći u osam jednodnevnih etapa. Opći podaci dostupni su na http://istarskiplaninarskisavez.hr/

U opisima se koristi simbol (x) = raskršće planinarskih putova i kratica PP = planinarski put.

Od Provrtenice nadalje trasa IPP-a vodi trasom Labinskog planinarskog puta (LPP) i koristi njegove žigove.

            IPP etapa 7 od 8 počinje u Plominu. Prati se PP 702 koji prelazi državnu cestu 66, skreće u usku ulicu ispod trga i crkve, te se preko šumaraka i betoniranog stubišta spušta u naselje Plomin Luka. Ovdje po glavnoj ulici udesno sve do kraja nogometnog igrališta. Dalje vodi PP 703; ulijevo mostom preko kanala, kroz naselje, ispod transportne trake i makadamom do (x) na oštrom zavoju. Ovdje udesno na PP 723 (natpis "lakše") do sela Veselici. U selu ulijevo na protupožarni put do (x) pod prijevojem. Tu se IPP opet vraća na PP 703, koji se blago uspinje na vrh Standar, s KT26 na vršnoj stijeni (tuljac, upisna knjiga, pečat). Dalje vodi PP 704 koji se blago spušta, prolazi kroz naselje Ripenda Vicani i nakon šumaraka prelazi lokalnu cestu kod vodospreme. Slijedi strmi spust do (x) iznad ceste 5104 za Rabac. Ovdje ravno na PP 732, prijelaz ceste do ugibališta i spust do nogometnog igrališta. Potom udesno po poučnoj stazi ("Sentonina staza", nemarkirano), sve do PP 704, koji se s desna diže iz korita potoka. Dalje vodi PP 705; na (x) s PP za Lovronce ravno, kod drugog mostića ulijevo, uz izvor potoka Pećina (špilja), te na (x) s PP za Oštri udesno. Potom se preko uvale Podvinje i kamenim stubištem stiže u Labin, gdje završava ova etapa IPP. Tu je kontrolna točka KT27 (žig u restoranu „Kvarner“).

Noćenje je moguće u privatnom smještaju u Labinu.

Naglasci

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost