Dvor strica Grge

  • Telefon
  • Radio/Muzika
  • Mini bar
  • Opremljeno za hendikepirane
  • Fitness
  • Dopušteno za male pse